Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz.Güzel, yaratıcı, yenilikçi, etkili fikirler.

Projeler

Gurukafa Creative ve Interactive

Markalar ürünleriyle doğarlar ama yarattıkları etkileşimlerle yaşarlar. Tüketiciler, bir markayı diğerinden bu etkileşimle ayırır. Markalar sadece ürün ve hizmet üretmez. Markalar simge üretir. Markaların renkleri, amblemleri, logoları, ambalajları, görsel bir dünyaları vardır. Marka yönetmek demek bu simgeler dünyasını yönetmek demektir.

"Kalite nicelikten daha önemlidir"

STEVE JOBS

Bir projeniz mi var?

Araştırma, geliştirme ve üretim üzerine online, offline yeni dünyalar kuralım.