Yatırım firması Brosis logo ve görsel kimlik tasarımında, girişimci ruh ve hayalci bakış duygusu yanında güvenli ve prestijli bir oluşumu yansıtacak duruş kazandırmak istedik.